تبلیغات
روانی ها - تعیین سرنوشت دست کیه؟

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

تعیین سرنوشت دست کیه؟

 

نوع مطلب :گفتمان ،

نوشته شده توسط:S.O.A.D

میگن سرنوشت آدم رو خودش تعیین میکنه.

ببینیم.

1-سرنوشت آدمو بیمارستانی که توش به دنیا میای تعیین میکنه.چون اگر یه پرستار تو رو با یکی دیگه عوض کنه سرنوشتت تغییر میکنه.

2-سرنوشت آدمو محله ای که توش زندگی میکنه تعیین میکنه.چون اگر محلتون محله بدی باشه خب سرنوشت تو هم بد میشه.

3-سرنوشت آدمو رئیس جمهور تعیین میکنه.چون اگر رئیس جمهور اعلان جنگ کنه به زور باید بری جبهه و با تیر غیب افراد خودی بری اون دنیا.

4-سرنوشت آدمو استاد مدار تعیین میکنه.چون اگر تو رو بندازه مجبوری دوباره بخونی و شایدم ترک تحصیل کنی.

5-سرنوشت آدمو اتومبیلی که از روبروت میاد تعیین میکنه.چون اگر مست باشه ممکنه بزنه بهت و تا آخر عمرت فلج بشی.

6-سرنوشت آدمو دزد در بانک تعیین میکنه.چون اگر کیف تو رو بزنه مسلما بد بخت میشی.

7-سرنوشت آدمو رو یه تیکه شیشه افتاده تو خیابون تعیین میکنه.چون اگر لاستیک ماشینو بترکونه دیر میرسی سر قرار.

 

اما سرنوشت منو خودم تعیین میکنم.چون:

1-توی یه بیمارستان به دنیا نمیام که عوضم کنن.

2-توی محله ای بزرگ نمیشم که بد باشه.

3-نمیذارم رئیس جمهور اعلان جنگ کنه.

4-استاد مدار دلش واسم میسوزه منو نمیندازه.

5-تا آخر عمرم از جلوی هیچ اتومبیلی رد نمیشم.

6-به بانکی که پول توش هست و همین کار باعث حریص شدن سارقان میشه نمیرم.

7-قبل از اینکه با ماشین برم بیرون تمام مسیری که میخوام برمو اول جارو میکنتم که شیشه لاستیک ماشینو پاره نکنه.

پس سرنوشت تو هم دست خودته.