تبلیغات
روانی ها - همای

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

همای

 

نوشته شده توسط:S.O.A.D

 

به گرد کعبه میگردی پریشان /

کی وی خود را در آنجا کرده پنهان/

اگه در کعبه میگردد نمایان پس بگرد تا بگردیم بگرد تا بگردیم/

در اینجا باده مینوشی/

در آنجا خرقه میپوشی /

چرا بیهوده میکوشی/

در این جا همدمو همسایه ات در رنج و بیماری/

تو آنجا در پی یاری نمیدانم چه پنداری/

کجا وی هست و میخواند چنین کاری/

به دنبال چه میگردی که حیرانی؟/

خرد گم کرده ای شاید نمیدانی؟/

همای از جان خود سیری/

که خاموشی نمیگیری/

لبت را چون لبان فرخی دوزند/

تو را در آتش اندیشه ات سوزند/

هزاران فتنه انگیزند/

تو را بر سر در میخانه آویزند.

 

 

شعری که نوشتم از همای بوده.همای شاگرد استاد شجریان بوده و الان واسه خودش استاد شده.ضمنا بخاطر این چیزایی که خونده ممنوع صدا شده.شما قضاوت کنین.