تبلیغات
روانی ها - لاکپشت شکارچی

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

لاکپشت شکارچی

 

نوع مطلب :گفتمان ،

نوشته شده توسط:S.O.A.D

انسان های نادان از درک چنین حکایتی عاجزند.

 

در بین انسانهای با فضیلت و اهل علم و فلسفه دان ،لاکپشت ماهر ترین و متفکر ترین شکارچیان است. چرا که وی طعمه ی خود را انتخاب کرده و با شتاب مخصوص خود به سوی آن حرکت میکند.

طعمه از وجود لاکپشت آگاه است ولی سرعت لاکپشت آنچنان است که طعمه میتواند ساعتها بدون دغدغه در محل خود بماند و استراحت کند و حمام آفتاب بگیرد و تخمه بشکند قدری در مکاشفت اسرار ماورائ طبیعت سیر کند سر انجام خسته شود و لاک پشت را بدرود بگوید و برود. ولی گمان نکنید که لاکپشت در هدف خود نا موفق بوده.بدرستی که اینچنین نیست.لاکپشت توانسته ساعتها فکر طعمه را مشغول خود کند و وی را یه تفکر وا دارد.

طعمه اینچنین اندیشه می کند: در عجبم که لاکپشتی به این کندی چگونه برای بدست آوردن من تلاش میکند حال آنکه خود میداند که نمیتواند مرا به چنگ بیندازد.آری باید بردباری لاکپشت را بستایم و بروم و صبر پیشه کنم و در خواسته های خود سماجت ورزم چه بسا که <ان الله مع الصابرین>.چه بسا لاکپشت فرستاده خدا در بین حیوانات باشد و حال آنکه وی گیاهخوار است.