تبلیغات
روانی ها - فواید نامردی

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

فواید نامردی

 

نوع مطلب :گفتمان ،

نوشته شده توسط:S.O.A.D

 

هشیار باشید که نامردان بس انسانهایی موفق در طول تاریخ بوده اند و و نیمی از پیشرفت های بشر از برای نامردی چندین انسان فداکار به وجود آمده است.چنین انسانهایی در تاریخ مانده اند و معروف شده اند و از آنان به نیکی یاد میشود.چه بسا که ادیسون نامرد ترین افراد در طول زندگانی بشر بوده است.

البته بیشترین کاسبان این لقب از سیاست مداران بوده اند که حدودا 87% آنها را شامل میشود و خوشبختانه در بلاد خود این چنین انسانهای فداکار چه بسیار که یافت نمیشود.اگر نامردان انسانهایی متعفن بودند چرا وجود تقدیر و حکمت پروردگار دست آنان رو که نشد هیچ بلکه به آنچنان مقام و ثروت دست یافتند که رسیدن به آنها با توسل به مردانگی غیر ممکن بوده. نا مردان از برگزیده ترین مخلوقات در زمین اند .پس نامردان در چنین حکومتی بر سر ما جای دارند و آنان از آگاه ترین افرادند و باید زمام اداره ی جامعه را در دست بگیرند تا راه پیشرفت برای وطن باز شود.

پس خداوندا مرا از نامردترین افراد دنیا قرار بده.

شما هم تا میتوانید آنچنان در حق همدیگر نامردی کنین که هیچ کس نتواند به قدرت شما دست یابد.