تبلیغات
روانی ها - همکلاسی خوشکلم

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

همکلاسی خوشکلم

 

نوشته شده توسط:S.O.A.D

آهای خانم لاله- الف کجایی؟

چرا دیگه سر کلاس مغناطیس نمیای؟

میدونم ترم قبل افتادی و روت نمیشه دوباره بیای.مگه چیه خب منم ترم قبل مغناطیس افتادم.

یادته بهم گفتی قیافت غلط اندازه؟

به من چه؟از همون بچگی چشام خمار بود.میدونم تو خیابون منو دیدی که دارم سیگار میکشم و تو فکر کردی من معتادم.

نه بخدا من معتاد نیستم.من تا حالا یک کیلو شیشه هم نکشیدم.تا حالا سیگاری بار نزدم و طالب چلیم نشدم.

تا حالا تریاک رو بمبش نکردمو ننداختم بالا.

یا ایها الصافی چرا کج و کوله شدی؟ خانوم لاله - الف کجا رفتی؟ دیدی اون دوستت هم رفت پی بخت خودش؟

منظورم ن-س هستش .با اون قد درازش.مایکل جردن و جابر روز بهانی یه وجب ازش کوچیکترن.اونم با اون دوست

پسرش که انگار پیکان مدل 57 تو صورتش بکس باد کرده.

خانوم لاله-الف کجایییییییییییییییییییییییی؟

اصلا دلم برات تنگ نشده کاش دیگه نبینمت .

والا.